← Previous article        Next article →

Article X GDPR – Syfte

Skäl 3, 4

Här fyller vi på med texten i skäl 3…

1.   I denna förordning fastställs bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter.

Se även Artikel 12, Artikel 13

Skäl 3, 4

Här fyller vi på med texten i skäl 3…

2.   Denna förordning skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Se även Artikel 12

Skäl 5, 6, 7

Här fyller vi på med texten i skäl 3…

3.   Det fria flödet av personuppgifter inom unionen får varken begränsas eller förbjudas av skäl som rör skyddet för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter.

Se även Artikel 12

GDPR Hero's legal text module

The GDPR has 99 articles and 173 recitals. The recitals do not have the same status as the articles, but form a good basis for interpretation of the GDPR’s legal text. We have therefore chosen to place them together with the articles that they clarify. You can find the recitals by clicking on the plus sign (+). We also refer to other articles that cover the same area as the article you selected. We hope this is helpful!