Våra underbiträden

Nedan återfinns en lista över de företag som GDPR Hero AB anlitar för att behandla personuppgifter åt vår räkning. 

Biträden till GDPR Hero

GDPR Hero är personuppgiftsansvarig för uppgifter som vi erhåller från företag, myndigheter och organisationer som har någon avtals- eller affärsrättslig relation till oss. Dessa personuppgifter lagras vidare hos andra företag som vi använder som leverantörer och som vi har ansvar för. Dessa leverantörer utgör personuppgiftsbiträden till GDPR Hero och behandlar personuppgifterna för vår räkning.

Företag

Syfte

Överförs uppgifter utanför EU?

Fortnox

För att kunna sköta fakturering av våra tjänster. 

Nej

Mailchimp

För att kunna skicka nyhetsbrev till våra kunder som har anmält att de vill ta emot nyhetsbrev.

Ja

Zendesk

För att vi ska kunna upprätthålla skyndsam och effektiv kommunikation med våra befintliga kunder och intressenter samt besvara frågor använder vi oss av Zendesks chattfunktion.

Ja

Binero

För att kunna upprätthålla kommunikation och svara på frågor från våra befintliga kunder samt intressenter, samt kunna inleda en affärsrelation med nya kunder använder vi oss av Bineros mejlhanteringssystemet.  

Ja

Dropbox

För att kunna lagra kundinformation. 

Ja

Underbiträden till GDPR Hero

GDPR Hero använder ett antal leverantörer för att kunna bedriva verksamheten och ge kunderna den bästa upplevelsen. Dessa leverantörer agerar som underbiträden till GDPR Hero och behandlar personuppgifter, på uppdrag av oss, för våra kunders räkning. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer. 

Företag

Syfte

Överförs uppgifter utanför EU?

OMMH Scandinavia AB

För att utveckla och upprätthålla funktionaliteten i GDPR Hero är OMMH Scandinavia leverantör av systemutveckling.

Nej

IBM Domino Applications on Cloud

För att kunna upprätthålla vår molntjänst använder vi IBM som en leverantör för servrerlagring.

Nej